Sponsoren

Al meer dan 75 jaar organiseert Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk ‘het Sinterklaasfeest’ in Oisterwijk/Heukelom voor alle kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot en met 8 jaar.

Vanaf de oprichting van de Stichting is de doelstelling om alle kinderen gratis deel te laten nemen aan de Sinterklaasactiviteiten in Oisterwijk (Intocht & Tiliander shows).

De medewerkers van de Stichting zijn allemaal vrijwilligers, maar uiteraard heeft de Stichting ook kosten (o.a. kleding, huur audio/video, decor).

Een deel van deze kosten wordt gedekt door de huis-aan-huis collecte, maar helaas is dat niet toereikend.

Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk is daarom erg blij met haar sponsoren, want mede door hun (financiële) bijdrage kunnen wij het gratis Sinterklaasfeest in Oisterwijk blijven vieren!

Draagt u onze Stichting ook een warm hart toe en wilt u graag sponsor worden, dan doet u alle kinderen van Oisterwijk/Heukelom daar een groot plezier mee.

U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester van de Stichting of u kunt uw bijdrage overmaken op IBAN nummer: NL41 RABO 0138 9600 62 t.n.v. Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk.

Bij voorbaat hartelijk dank namens alle kinderen van Oisterwijk/Heukelom!