Sponsoren

Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk kan met behulp van uw sponsoring als stichting de nodige investeringen/uitgaven doen met als doel de kinderen van Oisterwijk te laten genieten van het sinterklaasfeest. Wij zijn er trots op deze traditie in ere te mogen houden.

Wij zouden het enorm waarderen als u de Stichting financieel wilt ondersteunen. Om het u gemakkelijk te maken kunt u kiezen uit de volgende pakketten:

Pakket 1:

Vanaf een bedrag van € 250 wordt u “sponsor/donateur”: indien u dit wenst dan vermelden wij uw bedrijfslogo en -naam in de presentatie die in Tiliander voor en na de diverse voorstellingen wordt vertoond en op onze website www.sinterklaasinoisterwijk.nl .

Pakket 2:

Vanaf een bedrag van € 75 tot € 250 wordt u “vriend van Sinterklaas”; indien u dit wenst dan vermelden wij uw naam tezamen met alle andere “vrienden van Sinterklaas” in de presentatie die in Tiliander voor en na de diverse voorstellingen wordt vertoond. 

Uiteraard mag u zelf bepalen met welk bedrag u de Stichting wilt ondersteunen. U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken naar rekeningnummer: NL 41 RABO 0138 9600 62 t.n.v. Stichting St. Nicolaas Oisterwijk.

Als u gebruik wilt maken van de vermelding in de presentatie, hierbij het verzoek om dit per e-mail kenbaar te maken. En indien u graag een factuur wilt ontvangen, dan verzoeken wij u om per e-mail kenbaar te maken welke bijdrage u in gedachte heeft. Wij sturen u dan per e-mail de gewenste factuur.

Op voorhand alvast onze dank voor uw bijdrage.

Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk